Totaalsloop

Met een grondig opgezet plan van aanpak neemt Maton de Rooy gestructureerd elk project ter hand. Er kan hierdoor veel tijd en geld worden bespaard, terwijl toch aan alle milieu-eisen en regelgeving wordt voldaan. Een goede werkvoorbereiding leidt tot betere samenwerking met de aannemer of opdrachtgever. Wij voeren onze werkzaamheden uit voor particulieren, bedrijven, instellingen en overheden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder het certificaat ‘Veilig en Milieukundig Slopen” (BRL SVMS-007).

Totaalsloop

Ontzorging opdrachtgever

In de voorbereidingsfase van het sloopwerk kunt u verzeild raken in diverse wet- en regelgevingen, Maton de Rooy biedt daarom altijd mee aan om de voorbereidingswerkzaamheden met u samen of voor u uit te voeren. Denk hierbij aan het begeleiden van een asbestinventarisatie, aanvragen van een sloopmelding en afsluiten van nutsvoorzieningen.

Na het slopen zullen wij de werkzaamheden gereed melden bij de diverse instanties zodat u als opdrachtgever hierin wordt ontzorgd. Circulair slopen en een duurzame verwerking van de afvalstromen zorgt ervoor dat wij 98% van alle vrijkomende materialen circulair kunnen hergebruiken of hoogwaardig recyclen. Hiervoor werken wij onder andere samen met 2dehandsbouwmaterialen.nl.

Het gehele pakket

Door nauwe samenwerking met diverse gespecialiseerde bedrijven en onderzoeksbureaus is het voor ons mogelijk om een project in zijn totaliteit aan te nemen en topkwaliteit te leveren. Het gehele pakket van onderzoek, advies, begeleiding en directievoering tot en met de uitvoering van asbestverwijdering, sloop, funderingsloop, palen trekken en de oplevering van de schone bouwput.

Sloop in de wegen- en betonbouw

We bieden jarenlange ervaring met sloopwerkzaamheden in de wegen- en betonbouw. Hierdoor zijn onze medewerkers in staat om voor u onder andere bunkers, viaducten en sluizen met behulp van de laatste slooptechnieken zorgvuldig te verwijderen.

Wij zitten niet stil
Referenties