Asbestsanering

Wie kent ze niet, de zogenaamde ‘maanmannen in witte pakken’, niet geheel onterecht want het verwijderen van asbest is een risicovolle bezigheid en mag volgens het Asbestverwijderings-besluit alleen door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd, onder strenge veiligheidsmaatregelen. Maton de Rooy maakt gebruik van goede opgeleide, gecertificeerde én gekwalificeerde medewerkers voor de sanering van ieder soort asbesthoudend materiaal.

Asbestsanering

Asbest verwijderen

Bij bijna iedere sloop of demontage komt men asbesthoudende toepassingen tegen. MDR heeft opgeleide en gekwalificeerde medewerkers tot haar eigen beschikking. Ook door nauwe samenwerkingen met diverse gespecialiseerde bedrijven en onderzoeksbureaus is het voor ons mogelijk om een project in zijn totaliteit aan te nemen en topkwaliteit te leveren.

Onder het verwijderen van asbest verstaan we het gehele verwijderingstraject. Hieronder valt het verzorgen van inventarisatierapporten, het geven van voorlichting, het opstellen van een werkplan, het verzorgen van de benodigde eindrapportages en ten slotte de afvoer van de asbesthoudende materialen. Een aantal zaken gebeurt in overleg met de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een sloopvergunning.

Wij zitten niet stil
Referenties