Voor vragen kunt u bellen met +31 (0)416 78 25 14
Navigatie sluiten

Juridisch

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING MATON-DE ROOY B.V.

01-10-2019

Bedrijfsgegevens
Maton-de Rooy B.V., statutair gevestigd te Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 18059721 en kantoorhoudende te Waalwijk

Contactgegevens:

Maton-de Rooy B.V.
van Hilststraat 5, 5145 RK Waalwijk
Tel: 0416-281468
KvK – nummer:18059721
BTW – nr: NL808868433B01

IBAN: NL61RABO0133286851

Maton-de Rooy B.V. is een gespecialiseerd sloopbedrijf.

In deze verklaring beschrijven wij hoe Maton-de Rooy B.V. omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, relaties, leveranciers en partners. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens
Maton-de Rooy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Locatiegegevens;
E-mailadres;
NAW gegevens;
Telefoonnummer;
Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen).

In het geval dat u informatie bij ons opvraagt of een offerte bij ons opvraagt, worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw afspraak te bevestigen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u heeft aangegeven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en diensten.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch bepaalde gegevens op, denk hierbij aan de URL, uw IP-adres, browsertype, taal-datum- en tijdstip van uw bezoek. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
Maton-de Rooy B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • opvolging offertes;
  • versturen informatie via email of post;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en/of diensten;
  • relatiebeheer;
  • debiteuren- en crediteurenadministratie;
  • het bepalen van de strategie en beleid;
  • marketingdoeleinden en social media.

Bewaartermijn
Maton-de Rooy B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen langer zijn.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Maton-de Rooy B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden
Maton-de Rooy B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een lopende opdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maton-de Rooy B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Beveiliging
Maton-de Rooy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@matonderooy.nl

Cookiebeleid
Maton-de Rooy B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt niet in zijn geheel opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u een aantal rechten, te weten:

Inzage in uw gegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens Maton-de Rooy B.V. van u heeft geregistreerd dan wel voor welk doel deze gegevens worden gebruikt, dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover Maton-de Rooy B.V. beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Graag vernemen wij van u wat de grondslag van uw bezwaar is.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan vernemen wij graag wat de grondslag van uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop Maton-de Rooy B.V.. uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken..

Indien u na het lezen van onze Privacyverklaring vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft, kunt u dit verzoek mailen naar info@matonderooy.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.